ใบพัด ฟังก์ชัน
แบบเชอร์รอคโค ประสิทธิภาพการทำงานด้อยกว่าเมื่อเทียบกับพัดลมเทอร์โบและพัดลมแบบใบพัดเครื่องบิน แต่เหมาะสำหรับการใช้งานหากโครงสร้างของใบพัดเป็นแบบธรรมดาและเต็มไปด้วยฝุ่นและผง
เทอร์โบ

มึใบโค้งไปทางตรงข้ามทิศทางหมุน (โค้งหลัง) จึงช่วยลดแรงต้านให้น้อยลง ทำให้มีประสิทธิภาพการทำงานดี และมีเสียงดังรบกวนค่อนข้างต่ำ โดยสามารถใช้งานในช่วงสูงสำหรับทั้งปริมาณอากาศหมุนเวียนและความดันสถิตย์

แบบใบพัดเครื่องบิน นี่คือรุ่นของพัดลมเทอร์โบ แต่เนื่องจากใบพัดมีรูปร่างคล้ายปีกของเครื่องบินหรือนก จึงมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีเสียงดังรบกวนเบาเป็นพิเศษขณะทำงาน
แบบติดผนัง ประสิทธิภาพการทำงานด้อยกว่าเมื่อเทียบกับพัดลมเทอร์โบและพัดลมแบบใบพัดเครื่องบิน แต่เหมาะสำหรับการใช้งานหากโครงสร้างของใบพัดเป็นแบบธรรมดาและเต็มไปด้วยฝุ่นและผง
แนวแกน ใบพัดเป็นรูปแบบของใบจักรและมีโครงสร้างซึ่งการดูดลมเข้าและคายลมออกเกิดขึ้นแนวแกน เหมาะสำหรับการใช้งานในลักษณะที่มีปริมาณลมหมุนเวียนสูงและระดับความดันต่ำ
แบบหมุนวน เหมาะสำหรับการใช้งานหากต้องการปริมาณหมุนเวียนต่ำโดยใช้ระดับความดันสูง การเคลื่อนที่ของกระแสอากาศหมุนวนจากช่องอากาศขาเข้าไปยังช่องอากาศขาออกจะเกิดขึ้นวนซ้ำไปมา