ผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา
ผลิตภัณฑ์   พัดลมและเครื่องเป่าลม
พัดลมเชอร์รอคโค
กลับสู่รายการผลิตภัณฑ์

พัดลมเชอร์รอคโค S2
พัดลมเชอร์รอคโค S2
ชนิดดูดด้านเดียว
ใบพัด โมเดล อัตราการไหลของอากาศ
(m3/นาที)
ความดันสถิตย์ (kPa) ช่องอากาศขาเข้า mm
(φ)

ช่องทางออก

(สูง×กว้าง)

mm

เชอร์รอคโค
M1V06 22~ 56 0.098~0.69 256 240× 190
M1V08 36~ 98 0.098~0.79 340 320× 250
M1V10 87~ 205 0.098~0.88 430 400× 320
M1V12 113~ 299 0.098~0.79 514 480× 385
M1V14 134~ 378 0.098~0.88 570 530× 420
M1V16 174~ 503 0.098~0.88 646 610× 480
M1V18 217~ 613 0.098~0.69 722 680× 550
M1V20 219~ 711 0.15 ~0.79 808 760× 610
M1V22 305~ 900 0.15 ~0.88 892 840× 670
M1V24 385~1100 0.15 ~0.88 970 910× 730
M1V28 555~1450 0.15 ~0.88 1140 1060× 850
M1V32 620~1780 0.15 ~0.88 1320 1250×1000
M1V36 1050~2460 0.15 ~0.88 1500 1400×1120
M1V40 1300~3150 0.15 ~0.88 1700 1600×1250


พัดลมเชอร์รอคโค D1
พัดลมเชอร์รอคโค D1
ชนิดดูดสองด้าน
ใบพัด โมเดล อัตราการไหลของอากาศ
(m3/นาที)
ความดันสถิตย์ (kPa) ช่องอากาศขาเข้า mm
(φ)

ช่องทางออก

(สูง×กว้าง)

mm

เชอร์รอคโค
M1V06 41.8~ 114 0.098~0.69 256 240× 340
M1V08 69~ 197 0.098~0.79 340 320× 425
M1V10 137~ 380 0.098~0.88 430 400× 560
M1V12 215~ 615 0.098~0.79 514 480× 650
M1V14 224~ 640 0.098~0.88 570 530× 750
M1V16 340~1015 0.098~0.88 646 610× 880
M1V18 370~1240 0.098~0.88 722 680× 990
M1V20 485~1395 0.15 ~0.79 808 760×1110
M1V22 650~1535 0.15 ~0.79 892 840×1170
M1V24 625~1665 0.15 ~0.79 970 910×1300
M1V28 955~2435 0.15 ~0.88 1140 1060×1500