ผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา
ผลิตภัณฑ์   พัดลมและเครื่องเป่าลม
พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกนแบบมุมพิชปรับเปลี่ยนได้
กลับสู่รายการผลิตภัณฑ์

พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกนแบบมุมพิชปรับเปลี่ยนได้
พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกนแบบมุมพิชปรับเปลี่ยนได้
ใบพัด โมเดล เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
(mm)
ความยาวท่อ
(mm)
ความสูง
(mm)
อัตราการไหลของอากาศ
(m3/นาที)
ความดันสถิตย์ (kPa)
แนวแกน A1D3 300 425 407 11〜42 0.06〜0.14
A1D4 400 475 515 16〜102 0.14〜0.24
A1D5 500 530 641 29〜192 0.15〜0.27
A1D6 630 580 781 39〜410 0.25〜0.44
A1D7 710 710 890 42〜546 0.37〜0.61
A1D8 800 750 990 46〜604 0.24〜0.36
A1D9 900 850 1110 54〜818 0.28〜0.49
A1D10 1000 900 1220 67〜1017 0.28〜0.52

ใบพัด โมเดล เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
(mm)
ความยาวท่อ
(mm)
ความสูง
(mm)
อัตราการไหลของอากาศ
(m3/นาที)
ความดันสถิตย์ (kPa)
แนวแกน A2D3 300 425 407 21〜83 0.24〜0.54
A2D4 400 475 515 31〜176 0.56〜0.91
A2D5 500 530 641 59〜319 0.59〜1.06
A2D6 630 580 781 78〜610 1.03〜1.58
A2D7 710 710 890 85〜776 1.55〜1.61
A2D8 800 750 990 68〜850 0.53〜0.81
A2D9 900 850 1110 80〜1194 0.64〜1.09
A2D10 1000 900 1220 100〜1469 0.63〜1.16