ผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา
ผลิตภัณฑ์   พัดลมและเครื่องเป่าลม
พัดลมแบบใบพัดเครื่องบิน
กลับสู่รายการผลิตภัณฑ์

พัดลมแบบใบพัดเครื่องบิน
พัดลมแบบใบพัดเครื่องบินn
พัดลมหน้าตัดขวางแบบใบพัดเครื่องบินมีประสิทธิภาพการทำงานสูงและมีเสียงดังรบกวนต่ำ
ใบพัด โมเดล อัตราการไหลของอากาศ
(m3/นาที)
ความดันสถิตย์ (kPa) ช่องอากาศขาเข้า mm
(φ)

ช่องทางออก

(สูง×กว้าง)

mm

แบบใบพัดเครื่องบิน
KT-30 49~ 180 0.49~1.96 480 480× 355
KT-35 45~ 265 0.49~2.45 550 560× 400
KT-40 85~ 357 0.49~2.45 630 640× 460
KT-45 78~ 444 0.49~2.45 710 720× 520
KT-50 123~ 537 0.49~2.45 795 800× 590
KT-55 152~ 678 0.49~2.45 890 880× 670
KT-60 144~ 775 0.49~2.45 990 960× 760
KT-70 222~1125 0.49~2.45 1140 1120× 860
KT-80 340~1445 0.49~2.45 1290 1280× 970
KT-90 350~1700 0.49~2.45 1450 1440×1080
KT-00 670~2290 0.49~2.45 1600 1600×1210