ผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา
ผลิตภัณฑ์   Enviromental 
Equipment
Wind Racer (WR-100/WR-200)
การจัดการกับอากาศร้อน, การทำให้เย็น และการไหลเวียนของอากาศภายในโรงงาน
กลับสู่รายการผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ
ปรับบรรยากาศภายในโรงงานให้มีความสบาย!จัดการกับอากาศร้อนและการไหลเวียนของอากาศอย่างเหมาะสม
การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำความร้อน

การติดตั้ง Windracer ไว้ด้านหน้าเครื่องปรับอากาศจะสามารถกระจายลมเย็นหรือลมร้อนได้อย่างคงที่และมีประสิทธิภาพ

การดูดไอร้อนและไอน้ำ

การติดตั้ง Windracer จะช่วยให้สามารถถ่ายเทอากาศร้อนหรือไอน้ำภายในโรงงานไปยังพัดลมระบายอากาศได้

การส่งอากาศไปยังบริเวณที่ต้องการ

สามารถส่งอากาศไปยังพนักงานที่ทำงานอยู่สภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงได้ (การไหลเวียนของอากาศจะช่วยให้เย็นขึ้น)

Wind Racer (WR-100/WR-200)
 
 
 
 
 
 

 


ตัวอย่างการใช้งาน
เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำความร้อน
เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำความร้อน
ดูดไอร้อนและไอน้ำ
ดูดไอร้อนและไอน้ำ
ส่งอากาศไปยังบริเวณที่ต้องการ
ส่งอากาศไปยังบริเวณที่ต้องการ

 


ตารางข้อมูลพื้นฐาน
※สำหรับประเทศญี่ปุ่น:100V สำหรับประเทศไทย:220V
กรุณาติดต่อฝ่ายขายของเราสำหรับประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย
  
รายละเอียด เฟส ความถี่ แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าเสียงรบกวน มุมเป่า น้ำหนัก
0.1kW・100V(WR-100N) 1 50/60 100 2.1/1.9 56/59 35 15
0.2kW・100V(WR-200N) 1 50/60 100 4.9/5.3 66/69 35 17
0.1kW・220V(WR-100W) 1 50 220 1.0 56 35 15
0.2kW・220V(WR-200W) 1 50 220 2.2 66 35 17