ผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา
ผลิตภัณฑ์   อุปกรณ์สิ่งแวดล้อม
ยกเลิกการผลิต
ซีรี่ย์ไร้ไส้กรอง
【Mistresa】(รุ่น CRN)
ใช้งานได้นาน
โดยไม่ต้องบำรุงรักษาบ่อยครั้ง
CRN รุ่น
CRNtype
ซีรี่ย์ดักจับไอน้ำมันที่มีฝุ่นปน
【Mistresa】(รุ่น CRD-H)
ใช้ดักจับไอน้ำมันที่มีฝุ่นปน
รุ่น CRD-H
รุ่น CRD-H
ซีรี่ย์ดักจับไอน้ำมันที่มีฝุ่นปน
【Mistresa】(รุ่น CRH-H)
ใช้ดักจับไอน้ำมันที่มีอุณหภูมิสูงจาก
เครื่องทำความสะอาดชิ้นส่วน
รุ่น CRH-H
รุ่น CRH-H