ผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา
ผลิตภัณฑ์   Environmental Equipment
รุ่นมัลติซีเลค【 Mistresa】(รุ่น CRM)
สามารถเลือกฟีลเตอร์ได้ตามความเหมาะสมของการใช้งาน
รุ่น CRM แบบแนวตั้ง
กลับสู่รายการผลิตภัณฑ์

การใช้งานและคุณลักษณะ
 
CRM type(แบบแนวตั้ง)
CRM type(แบบแนวตั้ง)


รายละเอียด
 
รุ่น เส้นผ่านศูนย์กลางของ
ปากท่อด้านสูบลม
(มม)
เฟส Output
(kW)
50Hz ประสิทธิภาพการดักจับ
(%)
ปริมาณอากาศสูงสุด
(m3/นาที)
ความดัน
คงที่สูงสุด
(kPa)
CRM-H02-V11 100 3 0.2 3.7 0.55 98.7
CRM-H02-V12 100 3 0.2 4.5 0.55 99.2
CRM-H02-V13 98 3 0.2 3.9 0.55 99.7
CRM-H02-V21 100 3 0.2 3.4 0.55 98.8
CRM-H02-V22 100 3 0.2 4.1 0.55 99.4
CRM-H02-V23 98 3 0.2 3.5 0.55 99.7
CRM-H04-V11 100 3 0.4 4 0.7 98.7
CRM-H04-V12 100 3 0.4 5 0.7 99.2
CRM-H04-V13 98 3 0.4 4.4 0..7 99.7
CRM-H04-V21 100 3 0.4 3.8 0.7 98.8
CRM-H04-V22 100 3 0.4 4.6 0.7 99.7
CRM-H04-V23 98 3 0.4 4.1 0.7 99.4
CRM-H07-V11 125 3 0.75 7.4 1 98.7
CRM-H07-V12 125 3 0.75 9 1 99.2
CRM-H07-V13 123 3 0.75 7.6 1 99.7
CRM-H07-V21 125 3 0.75 6.8 1 98.8
CRM-H07-V22 125 3 0.75 8.4 1 99.4
CRM-H07-V23 123 3 0.75 7 1 99.7
CRM-H15-V11 150 3 1.5 14 1.5 98.7
CRM-H15-V12 150 3 1.5 16 1.5 99.2
CRM-H15-V13 148 3 1.5 14 1.5 99.7
CRM-H15-V21 150 3 1.5 13.5 1.5 98.8
CRM-H15-V22 150 3 1.5 15 1.5 99.4
CRM-H15-V23 148 3 1.5 13.5 1.5 99.7
CRM-H22-V11 200 3 2.2 19.5 1.6 98.7
CRM-H22-V12 200 3 2.2 22 1.6 99.2
CRM-H22-V13 198 3 2.2 19 1.6 99.7
CRM-H22-V21 200 3 2.2 18 1.6 98.8
CRM-H22-V22 200 3 2.2 21 1.6 99.4
CRM-H22-V23 198 3 2.2 17.5 1.6 99.7
รุ่น อุณหภูมิสูงสุดของอากาศที่ดูด
(℃)
เสียงรบกวน
(dB(A))
50Hz
น้ำหนัก
(kg)
CRM-H02-V11 50 63/66 27
CRM-H02-V12 50 63/66 27
CRM-H02-V13 50 63/66 27
CRM-H02-V21 50 63/66 27
CRM-H02-V22 50 63/66 27
CRM-H02-V23 50 63/66 27
CRM-H04-V11 50 71/75 34
CRM-H04-V12 50 71/75 34
CRM-H04-V13 50 71/75 34
CRM-H04-V21 50 71/75 34
CRM-H04-V22 50 71/75 34
CRM-H04-V23 50 71/75 34
CRM-H07-V11 50 77/81 43
CRM-H07-V12 50 77/81 43
CRM-H07-V13 50 77/81 43
CRM-H07-V21 50 77/81 43
CRM-H07-V22 50 77/81 43
CRM-H07-V23 60 77/81 43
CRM-H15-V11 50 78/83 69
CRM-H15-V12 50 78/83 69
CRM-H15-V13 50 78/83 69
CRM-H15-V21 50 78/83 69
CRM-H15-V22 50 78/83 69
CRM-H15-V23 50 78/83 69
CRM-H22-V11 50 81/85 78
CRM-H22-V12 50 81/85 78
CRM-H22-V13 50 81/858 78
CRM-H22-V21 50 81/85 78
CRM-H22-V22 50 81/85 78
CRM-H22-V23 50 81/85 78