ผลิตภัณฑ์

ติดต่อเรา
ผลิตภัณฑ์   Environmental Equipment
รุ่นมัลติซีเลค【 Mistresa】(รุ่น CRM)
สามารถเลือกฟีลเตอร์ได้ตามความเหมาะสมของการใช้งาน
รุ่น CRM แบบแนวนอน
กลับสู่รายการผลิตภัณฑ์

การใช้งานและคุณลักษณะ
 
CRM type(แบบแนวนอน)
CRM type(แบบแนวนอน)


รายละเอียด
 
รุ่น เส้นผ่านศูนย์กลางของ
ปากท่อด้านสูบลม
(มม)
เฟส Output
(kW)
50Hz ประสิทธิภาพการดักจับ
(%)
ปริมาณอากาศสูงสุด
(m3/นาที)
ความดัน
คงที่สูงสุด
(kPa)
CRM-H02-S11 98 3 0.2 4.1 0.55 98.4
CRM-H02-S12 98 3 0.2 5.4 0.55 99.2
CRM-H02-S13 98 3 0.2 4.6 0.55 99.6
CRM-H02-S21 98 3 0.2 3.8 0.55 98.9
CRM-H02-S22 98 3 0.2 5.1 0.55 99.5
CRM-H02-S23 98 3 0.2 4.3 0.55 99.8
CRM-H04-S11 98 3 0.4 4.4 0.75 98.4
CRM-H04-S12 98 3 0.4 6 0.75 99.2
CRM-H04-S13 98 3 0.4 4.9 0.75 99.6
CRM-H04-S21 98 3 0.4 4.1 0.75 98.9
CRM-H04-S22 98 3 0.4 5.5 0.75 99.5
CRM-H04-S23 98 3 0.4 4.6 0.75 99.8
CRM-H07-S11 123 3 0.75 8.4 1.1 98.4
CRM-H07-S12 123 3 0.75 9.8 1.1 99.2
CRM-H07-S13 123 3 0.75 8 1.1 99.6
CRM-H07-S21 123 3 0.75 7.8 1.1 98.9
CRM-H07-S22 123 3 0.75 9.2 1.1 99.5
CRM-H07-S23 123 3 0.75 7.6 1.1 99.8
CRM-H15-S11 148 3 1.5 15 1.6 98.4
CRM-H15-S12 148 3 1.5 18 1.6 99.2
CRM-H15-S13 148 3 1.5 15 1.6 99.6
CRM-H15-S21 148 3 1.5 14.5 1.6 98.9
CRM-H15-S22 148 3 1.5 17 1.6 99.5
CRM-H15-S23 148 3 1.5 14.5 1.6 99.8
CRM-H22-S11 198 3 2.2 18 1.7 98.4
CRM-H22-S12 198 3 2.2 24.5 1.7 99.2
CRM-H22-S13 198 3 2.2 18.5 1.7 99.6
CRM-H22-S21 198 3 2.2 17.5 1.7 98.9
CRM-H22-S22 198 3 2.2 22.5 1.7 99.5
CRM-H22-S23 198 3 2.2 18 1.7 99.8
รุ่น อุณหภูมิสูงสุดของอากาศที่ดูด
(℃)
เสียงรบกวน
(dB(A))
50Hz
น้ำหนัก
(kg)
CRM-H02-S11 50 64/67 26
CRM-H02-S12 50 64/67 26
CRM-H02-S13 50 64/67 26
CRM-H02-S21 50 64/67 26
CRM-H02-S22 50 64/67 26
CRM-H02-S23 50 64/67 26
CRM-H04-S11 50 68/72 32
CRM-H04-S12 50 68/72 32
CRM-H04-S13 50 68/72 32
CRM-H04-S21 50 68/72 32
CRM-H04-S22 50 68/72 32
CRM-H04-S23 50 68/72 32
CRM-H07-S11 50 73/78 42
CRM-H07-S12 50 73/78 42
CRM-H07-S13 50 73/78 42
CRM-H07-S21 50 73/78 42
CRM-H07-S22 50 73/78 42
CRM-H07-S23 50 73/78 42
CRM-H15-S11 50 81/83 67
CRM-H15-S12 50 81/83 67
CRM-H15-S13 50 81/83 67
CRM-H15-S21 50 81/83 67
CRM-H15-S22 50 81/83 67
CRM-H15-S23 50 81/83 67
CRM-H22-S11 50 83/86 77
CRM-H22-S12 50 83/86 77
CRM-H22-S13 50 83/86 77
CRM-H22-S21 50 83/86 77
CRM-H22-S22 50 83/86 77
CRM-H22-S23 50 83/86 77