ใบพัด


ซีรียส์

คุณลักษณะ

Usage
Sirocco
แบบเชอร์รอคโค
EM ซีรียส์
SB,SF ซีรียส์
FS ซีรียส์
พัดลมหลายใบพัดเป็นพัดลมแบบแรงเหวี่ยงขนาดเล็กที่สุดกรณีต้องการปริมาณอากาศหมุนเวียนปกติ
มีประสิทธิภาพด้อยกว่าและมีเสียงดังรบกวนดังกว่าเมื่อเทียบกับพัดลมเทอร์โบและพัดลมแบบใบพัดเครื่องบิน
ปริมาณอากาศหมุนเวียนสูง, ความดันสถิตย์ต่ำ, ประสิทธิภาพต่ำ

●เครื่องซักอบรีด

●เครื่องขึ้นรูปพลาสติก

●อุปกรณ์ทางการแพทย์

●เครื่องพิมพ์

●ตู้ให้ความร้อน

●เครื่องอบแห้ง

●อุปกรณ์เครื่องเย็น

●เครื่องแปรรูปชา

●มอเตอร์กระแสตรง

●เครื่องเตรียมอากาศป้อนเข้าเตาบลาสท์

●เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

●เครื่องจักรสิ่งทอ

●อุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดัคเตอร

●การระบายอากาศทั่วไป

Airfoil
แบบใบพัดเครื่องบิน
AH ซีรียส์

 

ชนิดของพัดลมเทอร์โบที่มีใบแบบปีกเครื่องบินที่มีรูปร่างคล้ายปีกนก
มีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด และมีเสียงดังรบกวนต่ำ
ปริมาณอากาศหมุนเวียนปานกลาง, แรงดันปานกลาง, เสียงดังรบกวนต่ำ

●อุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดัคเตอร

●เครื่องซักอบรีด

●เครื่องจักรขจัดรอยเปื้อน

●เครื่องผลิตกระดาษแข็ง

●เครื่องขึ้นรูปพลาสติก

●อุปกรณ์ทางการแพทย์

●เครื่องพิมพ์

●ตู้ให้ความร้อน

●เครื่องอบแห้ง

●อุปกรณ์เครื่องเย็น

●เครื่องแปรรูปชา

●เครื่องเตรียมอากาศป้อนเข้าเตาบลาสท์

●เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

●เครื่องจักรบีบอัด

●เครื่องจักรสิ่งทอ

●การระบายอากาศทั่วไป

Turbo
เทอร์โบ
EC ซีรียส์
KSB ซีรียส์
SB-600
SBT-600
U ซีรียส์
มีประสิทธิภาพและมีเสียงดังรบกวนต่ำ ลดความต้านทานด้วยใบพัดโค้งไปทางด้านหลังตรงข้ามกับทิศทางการหมุน
ใช้งานเอนกประสงค์สำหรับอัตราการไหลของอากาศและความดันสถิตย์
พัดลมเทอร์โบซีรียส์ E ครอบคลุมช่วงการใช้งานจนถึงพัดลมเชอร์รอคโค
ปริมาณอากาศหมุนเวียนปานกลางถึงต่ำ, แรงดันปานกลางถึงสูง, ประสิทธิภาพสูง

●เครื่องซักอบรีด

●เครื่องจักรขจัดรอยเปื้อน

●เครื่องผลิตกระดาษแข็ง

●เครื่องขึ้นรูปพลาสติก

●ป้อนแรงดัน, ดูด, อุปกรณ์ต่อพ่วง

●อุปกรณ์ทางการแพทย์

●เครื่องพิมพ์

●ตู้ให้ความร้อน

●เครื่องอบแห้ง

●อุปกรณ์เครื่องเย็น

●เครื่องดูดฝุ่น

●เตาเผา

●เครื่องแปรรูปชา

●อุปกรณ์ทางการแพทย์

●เครื่องพ่นสี

●เครื่องเตรียมอากาศป้อนเข้าเตาบลาสท์

●เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

●เป้าหมายการใช้งาน, การดูดฝุ่น

●เครื่องกัด

●เครื่องจักรบีบอัด

●เครื่องจักรสิ่งทอ

●เครื่องจักรงานไม้

●ก๊าซที่เต็มไปด้วยฝุ่น

●อุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดัคเตอร์

●การระบายอากาศทั่วไป

Plate
แบบติดผนัง
EP ซีรียส์
SB-600P
SBT-600P
มีประสิทธิภาพด้อยกว่าเมื่อเทียบกับพัดลมเทอร์โบและพัดลมแบบใบพัดเครื่องบิน,
แต่ใบพัดโครงสร้างธรรมดาเหมาะสมสำหรับการสกัดแยกอากาศที่เต็มไปด้วยฝุ่นละอองหรืออนุภาคขนาดเล็ก

●ก๊าซที่เต็มไปด้วยฝุ่น

●เครื่องดูดฝุ่น

●เครื่องกัด

●เครื่องผลิตกระดาษแข็ง

●ป้อนแรงดัน, ดูด, อุปกรณ์ต่อพ่วง

●เตาเผา

●เครื่องแปรรูปชา

●เครื่องพ่นสี

●เป้าหมายการใช้งาน, การดูดฝุ่น

●เครื่องจักรบีบอัด

●เครื่องจักรสิ่งทอ

●เครื่องจักรงานไม้

●การระบายอากาศทั่วไป

close