ค้นหาผลิตภัณฑ์ทั่วไป

ติดต่อเรา

ค้นหาแบบมีเงื่อนไข

  • STEP1
  • เลือกผลิตภัณฑ์
  • STEP2
  • ตั้งค่าและค้นหาข้อมูลจำเพาะ/เงือนไข
ปริมาณลม   ความดันสถิตย์
 ด้านลมเข้า(-)kPa
      จ่ายลม(+)kPa
อุณหภูมิลมเข้า
ค้นหาแบบกำหนดช่วง
ปริมาณลม(+)%  ปริมาณลม(-)%
ความดันสถิตย์(+)%  ความดันสถิตย์(-)%
ชนิดของใบพัด   ความถี่

ชนิดของใบพัด
  Hz
กำลังมอเตอร์
ตั้งแต่ kW  ถึง kW
แบบมาตรฐาน / แบบทนความร้อน   แบบป้องกันมอเตอร์ (สเปคแคตตาล็อค)
 
ซีรียส์   วัสดุชิ้นส่วนสำคัญ
(สเปคแคตตาล็อค)
 

  

ผลการค้นหา

ไม่มีข้อมูลผลิตภัณฑ์